Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

Ze względu na fakt, iż jeszcze kilka lat temu, stacje kontrolujące pojazdy nie były zrzeszone w żadną grupę, nie posiadały także swoich reprezentantów potrafiących zadbać o ich globalne interesy, działać w ich imieniu na poziomie ustawodawczym, czyli w miejscu gdzie powstawały przepisy mówiące o zakresie świadczonych przez nich usług, a także o ich charakterze, dlatego też w 2004 roku powstała organizacja zrzeszająca takowych przedsiębiorców.

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów uzyskała swoje prawne umocowanie i stała się stałym elementem w tejże branży.

Dzięki swojej działalności udało się jej obronić stacje kontroli pojazdów, zajmujące się rozszerzonym zakresem badań technicznych, przed mającymi niekorzystny wpływ na ich działalność, przepisami ustawy dotyczącej swobody działalności gospodarczej.

To właśnie ona dbając o interesy przedsiębiorców w niej zrzeszonych, stawia na pierwszym planie właśnie ich dobro, uwzględniając oczywiście państwowe przepisy i obowiązując prawo.

Najważniejszą misją tejże organizacji, jest także i tworzenie odpowiednich warunków, niezbędnych do funkcjonowania a także i rozwoju tejże branży.

.

wspolczesne.chorobyzakaźne.com.pl