Przeglądy rejestracyjne pojazdów

– stacje kontroli –

Samochody w służbie społecznej

Na szczególną uwagę, w przypadku dyskusji na temat pojazdów, ich przeglądów rejestracyjnych i technicznych, oraz warunków eksploatacyjnych, są pojazdy sprawujące na naszych drogach szczególną rolę, rolę jaką jest pewnego rodzaju służba publiczna, czyli świadczenie usług na rzecz ludzi, w szerszym zakresie. Do tej grupy zaliczyć możemy nie tylko karetki, wozy strażackie i policyjne, ale także i autobusy i autokary. Ze względu na funkcje transportowe jakie pełnią, jakie zagrożenie mogą stwarzać dla większej przecież liczby ludzi, wymagana jest ich szczególna sprawność techniczna, wręcz niezawodność, gwarantująca bezpieczeństwo.

Tego rodzaju pojazdy, poza badaniami rejestracyjnymi, wykonywanymi pojazdom nowym, dopuszczanym dopiero do ruchu, zobowiązane są do cyklicznego wykonywania badań technicznych, które umożliwiają im funkcjonowanie w ruchu miejskim. Aby przeprowadzić kontrolę takowych pojazdów najczęściej, wykonuje się ją na terenie przystosowanych do tego celu stacji obsługi pojazdów, nierzadko znajdujących się na terenie zajezdni autobusowych..

zabkowicki.powiat.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.