Przeglądy rejestracyjne pojazdów

– stacje kontroli –

Warunki narzucone stacjom obsługi pojazdów

Poza lokalizacją, bardzo ważnym aspektem każdej ze stacji kontroli i obsługi pojazdów, jest dostosowanie jej do narzuconych wymogów. Zostały one określone i zapisane w stosownych przepisach mówiących, iż każda z nich musi składać się z dwóch stanowisk: zewnętrznego oraz wewnętrznego.

Pierwsze z nich, czyli wewnętrzne, powinno być stanowiskiem o określonym pokryciu podłogi, może być bitumiczna, betonowa, klinkierowa lub też kostkowa. Dobrze, aby było ono przelotowe i odpowiednio długie, w zależności od obsługiwanych pojazdów mieć winno długość 3 lub też 6 metrów.

Na wyposażeniu muszą być takie sprzęty jak ławy pomiarowe, konał przeglądowy, podnośnik pojazdowy, a także i wyposażenie technologiczne oraz pomiarowe. Drugie stanowisko zewnętrzne, jest miejscem do obsługi pojazdów znajdującym się przed danym zakładem i dającym możliwość zaparkowania tam pojazdu.

Rozporządzenie określające wymogi dotyczące, nie tylko wyglądu, ale także i warunków oraz sprzętu, jasno określa obowiązki właściciela stacji i narzuca jemu określone standardy, ujednolicając tym samym placówki tego typu.

zabkowicki.powiat.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.