Przeglądy rejestracyjne pojazdów

– stacje kontroli –

Wyposażenie stacji obsługi pojazdów

Wspomniane wcześniej rozporządzenie, określa dość jasno i szczegółowo, nie tylko podstawowe warunki, jakie spełniać musi stacja obsługi pojazdów. Mówi także i to bardzo dokładnie, o wielkościach i parametrach poszczególnych ich elementów.

Zarówno oświetlenie, jego moc i rodzaj, wielkość ław pomiarowych, ale także i wielkość pomieszczeń roboczych, jest przecież nie bez znaczenia. Wszystkie te elementy, części składowe, stanowią jedną całość powodując nie tylko, że możliwe jest właściwe wykonywanie pracy, ale także i bezpieczne, dla obydwu stron, to znaczy mechanika oraz klienta.

Urządzenia, które powinny, a wręcz muszą być, na wyposażeniu danego zakładu, powinny zabezpieczać obsługę i kontrolę poszczególnych elementów monitorowanych i sprawdzanych w najróżniejszych pojazdach. Tylko wszechstronność wyposażenia daje możliwość globalnej obsługi auta, a co za tym idzie, zagwarantowanie klientowi możliwości obsługi, naprawy i kontroli całego auta.

Zadowolenie klienta jest podstawą do prowadzenia takowej działalności, tak więc należy o nią zadbać jak najbardziej globalnie..

zabkowicki.powiat.pl © 2020 | Newsphere by AF themes.